Een behandeling met Wegovy - Recept via Dokteronline (2024)

Uitstekend4303 reviews op
Account
Consult

Snel thuis geleverd

Betrouwbaar

Professioneel en deskundig

Home

Wegovy

 • Helpt bij afslanken
 • Wegovy vermindert de eetlust
 • Voorgevulde injectiepen
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Elke FlexTouch-pen bevat vier doses. De verpakkingsgrootte van elke sterkte wegovy bevat 1 voorgevulde pen en 4 NovoFine Plus-wegwerpnaalden (1 pen = 4 doses).

Over Wegovy

Wegovy is een geneesmiddel voor gewichtsverlies en gewichtsbeheersing. De werkzame stof, semaglutide, vermindert de eetlust. U injecteert het medicijn onder de huid met behulp van een voorgevulde injectiepen. De behandeling met Wegovy is een aanvulling op de leefstijlmaatregelen om af te vallen, zoals een dieet en lichaamsbeweging.

Dit geneesmiddel is bedoeld voor volwassenen met een bepaalde BMI, namelijk:

 • Een BMI van 30 kg/m² of hoger (obesitas) of;
 • Een BMI van ten minste 27 kg/m², maar minder dan 30 kg/m² (overgewicht) die met het gewicht samenhangende gezondheidsproblemen hebben (zoals diabetes, hoge bloeddruk, abnormale vetgehalten in het bloed, obstructieve slaapapneu of een voorgeschiedenis van hartaanval, beroerte of bloedvatproblemen).

Wegovy wordt gebruikt in combinatie met dieet en lichaamsbeweging voor gewichtsbeheersing bij jongeren van 12 jaar en ouder die:

 • Lijden aan obesitas, én;
 • Een lichaamsgewicht hebben vanaf 60 kg.W

Patiënten van 12 tot 18 jaar oud mogen (na overleg met een arts) alleen doorgaan met het gebruik van Wegovy als na 12 weken met de dosis van 2,4 mg of de maximaal verdraagbare dosis het BMI ten minste 5% is verlaagd.

Gebruik

Wegovy wordt onderhuids ingespoten. Injecteer het niet in een ader of spier. De beste plaatsen om de Wegovy injectie te geven zijn de voorzijde van uw bovenarm, bovenbenen of buik. Uw arts, apotheker of verpleegkundige laat zien hoe u de pen moet gebruiken.

Ook in de bijsluiter wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de injectiespuit moet gebruiken. Volg deze aanwijzingen nauwkeurig op.

Dosering

Een arts bepaalt uw dosering. De algemene richtlijnen voor de dosering van Wegovy zijn als volgt:

Volwassenen
De aanbevolen dosis is 2,4 mg eenmaal per week, op een vaste dag. Uw behandeling wordt gestart met een lage dosis die gedurende 16 weken behandeling geleidelijk wordt verhoogd.

Wegovy startdosis

Wanneer u begint met het gebruik van Wegovy, is de startdosis 0,25 mg éénmaal per week.

Dosis verhogen

Uw arts zal u instructies geven om uw dosis geleidelijk aan elke 4 weken te verhogen tot u de aanbevolen dosis van 2,4 mg éénmaal per week heeft bereikt.

Maximale dosis bereikt

Wanneer u de aanbevolen dosis van 2,4 mg heeft bereikt, mag u deze dosis niet verder verhogen.

Klachten verhelpen

Als u veel last krijgt van misselijkheid of overgeven, overleg dan met uw arts over uitstel van dosisverhoging of over verlaging naar de vorige dosis, totdat de klachten minder worden.

Wegovy schema dosis verhoging

Meestal zult u het volgende schema moeten aanhouden:

Week 1-4
eenmaal per week 0,25 mg
Week 5-8
eenmaal per week 0,5 mg
Week 9-12
eenmaal per week 1 mg
Week 13-16
eenmaal per week 1,7 mg
Week 17 > eenmaal per week 2,4 mg

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar geldt hetzelfde schema voor dosisverhoging. De dosis moet worden verhoogd tot 2,4 mg (onderhoudsdosis) of tot de maximaal getolereerde dosis is bereikt. Doses hoger dan 2,4 mg per week worden niet aanbevolen.

Alcohol/autorijden

Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Wegovy heeft waarschijnlijk geen invloed op uw reactievermogen. Krijgt u last van bijwerkingen als duizeligheid of (vooral bij het gebruik van diabetesmedicijnen) een lage bloedsuiker? Neem dan geen deel aan het verkeer en bedien geen zware machines.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Wegovy

Heeft u meer Wegovy gebruikt dan de arts heeft voorgeschreven? Neem onmiddellijk contact op met uw arts. U kunt bijwerkingen krijgen, zoals misselijkheid, overgeven of diarree, wat kan leiden tot uitdroging (vochtverlies).

Als u een dosis vergeet te injecteren en:

 • het 5 dagen of korter geleden is dat u Wegovy had moeten gebruiken, gebruik het dan zodra u zich dat herinnert. Vervolgens injecteert u uw volgende dosis zoals gewoonlijk op uw geplande dag.

 • het langer dan 5 dagen geleden is dat u Wegovy had moeten gebruiken, slaat u de gemiste dosis over. Vervolgens injecteert u uw volgende dosis zoals gewoonlijk op uw geplande dag.

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Wegovy zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer Wegovy niet gebruiken

Wegovy is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Het gebruik van Wegovy wordt niet aanbevolen als u:

 • Andere producten voor gewichtsverlies gebruikt;
 • Diabetes type 1 heeft;
 • Een ernstig verminderde nierfunctie heeft;
 • Een ernstig verminderde leverfunctie heeft;
 • Ernstig hartfalen heeft;
 • Een diabetische oogaandoening (retinopathie) heeft.

Er is weinig ervaring met Wegovy bij patiënten:

 • Van 75 jaar en ouder;
 • Met leverproblemen;
 • Met ernstige maag of darmproblemen die leiden tot een vertraagde lediging van de maag, of met een ontstekingsziekte van de darmen.

In de bijsluiter staan aanvullende waarschuwingen over het gebruik van Wegovy. Overleg met uw arts als een van de genoemde zaken op u van toepassing is.

Zwangerschap en borstvoeding

Wegovy is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Om er zeker van te zijn dat u niet zwanger bent bij de start van uw behandeling met Wegovy, kunt u een zwangerschapstest doen.

Om zwangerschap te voorkomen, moet u in ieder geval 1 betrouwbare vorm van anticonceptie gebruiken.

Als u zwanger wilt worden, moet u het gebruik van dit geneesmiddel minstens twee maanden van tevoren stopzetten. U moet direct stoppen met het gebruik van Wegovy als u tijdens de behandeling zwanger blijkt te zijn raadpleeg dan een arts.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Vertel het de arts vooral als u antistollingsmiddelen gebruikt. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Wegovy zijn:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) Complicaties van oogaandoening door diabetes (diabetische retinopathie). Informeer uw arts als u tijdens de behandeling met Wegovy oogklachten krijgt, zoals veranderingen in het gezichtsvermogen.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): Ontsteking van de alvleesklier (zie bijsluiter voor symptomen). Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u hier last van krijgt.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) Ernstige allergische reacties (anafylactische reacties, angiooedeem, zie bijsluiter voor symptomen). Zoek onmiddellijk medische hulp als u hier last van krijgt.

Andere bijwerkingen van Wegovy zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Misselijkheid;
 • Overgeven;
 • Diarree;
 • Verstopping (obstipatie);
 • Buikpijn;
 • Zich zwak of moe voelen
  – deze komen vooral voor tijdens dosisverhoging en verdwijnen meestal na enige tijd.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Duizeligheid;
 • Maagklachten of spijsverteringsmoeilijkheden (zie bijsluiter voor specificatie),
 • Galstenen;
 • Haaruitval;
 • Reacties op de injectieplaats;
 • Lage bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes type 2 (zie bijsluiter voor meer informatie).

Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Wegovy is semaglutide.

 • Wegovy 0,25 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde pen bevat 0,25 mg semaglutide in 0,5 ml (0,5 mg/ml).
 • Wegovy 0,5 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde pen bevat 0,5 mg semaglutide in 0,5 ml (1 mg/ml).
 • Wegovy 1 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde pen bevat 1,0 mg semaglutide in 0,5 ml (2 mg/ml).
 • Wegovy 1,7 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde pen bevat 1,7 mg semaglutide in 0,75 ml (2,27 mg/ml).
 • Wegovy 2,4 mg oplossing voor injectie: elke voorgevulde pen bevat 2,4 mg semaglutide in 0,75 ml (3,2 mg/ml).

De andere stoffen in dit middel zijn dinatriumfosfaatdihydraat, natriumchloride,
zoutzuur/natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), water voor injecties.

De fabrikant van Wegovy is:

Novo Nordisk A/S Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Denemarken

Wegovy bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijsluiter(s)

Veelgestelde vragen

Hoe werkt Wegovy?

Wegovy bevat de stof semaglutide wat de aanmaak van GLP-1 stimuleert. GLP-1 is een hormoon dat de eetlust vermindert en het gevoel van verzadiging verhoogt. Hierdoor gaan mensen minder eten en verliezen ze gewicht.

Wie kan Wegovy voorgeschreven krijgen?

De dieetinjectie Wegovy wordt voorgeschreven aan mensen met obesitas of overgewicht, waarbij de Body Mass Index (BMI) 30 of hoger is.

Het kan ook voorgeschreven worden aan mensen met een BMI van 27 of hoger die aan een andere medische aandoening lijden die wordt verergerd door overgewicht, zoals diabetes type 2 of hart-en vaatziekten.

Wegovy, ook wel bekend als semaglutide, is niet geschikt voor mensen met een bepaalde medische aandoening, zoals een nier- of leverziekte, en voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Wat zijn de bijwerkingen en risico’s van Wegovy?

De meest voorkomende bijwerkingen van Wegovy zijn misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, smaakveranderingen, algeheel gevoel van onwelzijn, en reacties op de injectieplaats. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal binnen enkele weken en zijn meestal mild.

Pancreatitis, galblaasziekte, en nierproblemen zijn enkele ernstigere bijwerkingen die kunnen voorkomen, maar deze zijn zeldzaam.

Hoe lang mag je Wegovy gebruiken?

Wegovy moet eenmaal per week worden geïnjecteerd. De duur van het gebruik varieert per persoon. De meesten gebruiken Wegovy gedurende 1 jaar of langer. De duur is afhankelijk van de individuele gewichtsverliesdoelen en beoordeling door een arts.

Hoe kan ik Wegovy krijgen?

Wegovy is niet verkrijgbaar zonder recept van een arts.

Wat kost Wegovy in Nederland?

De kosten van semaglutide (Wegovy) variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder: locatie, zorgverzekering en prijsstelling van de medicatie in de apotheek. Sommige zorgverzekeraars in Nederland vergoeden semaglutide gedeeltelijk of helemaal, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekering.

Is Wegovy hetzelfde als Ozempic?

Ja, Wegovy en Ozempic hebben dezelfde werkzame stof, namelijk semaglutide. Ze zijn echter goedgekeurd voor verschillende doeleinden. Wegovy is goedgekeurd voor de behandeling van obesitas en overgewicht, terwijl Ozempic is goedgekeurd voor de behandeling van diabetes type 2.

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Samenwerkende artsen
Een behandeling met Wegovy - Recept via Dokteronline (1)

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Een behandeling met Wegovy - Recept via Dokteronline (2)

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Een behandeling met Wegovy - Recept via Dokteronline (3)

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde

Samenwerkende artsen

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, ApothekerRegistratienummer: BIG: 19065378617Laatst gecontroleerd: 5-3-2024 | Nog steeds geldig

Terug naar boven

Een behandeling met Wegovy - Recept via Dokteronline (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated:

Views: 6638

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.